En person skriver i en anteckningsbok med en dator framför sig

Kartläggning och validering

Validering innebär att du har möjlighet att få betyg på kunskaper du fått i arbetslivet eller på annat sätt. Det innebär att dina kunskaper bedöms utifrån gymnasieskolans kursplaner.

På Mönsterås komvux har du möjlighet att få dina erfarenheter och kunskaper synliggjorda, bekräftade och dokumenterade.

Kartläggning

Du som funderar på att börja studera eller genomgå prövning inom komvux har rätt till en inledande kartläggning av ditt kunnande vilket görs tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Validering

Du som är elev inom komvux kan under vissa förutsättningar även få ditt kunnande erkänt genom validering. Efter den inledande kartläggningen beslutar skolan om validering kan göras. Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera din kompetens. Det kan handla om den kompetens och erfarenhet som du har skaffat dig genom till exempel tidigare arbete och studier.

Valideringen består av två steg som genomförs av en yrkeslärare:

  1.  Fördjupad kartläggning
  2. Formell bedömning

Läs mer om inledande kartläggning på skolverkets webbplats

Boka tid

Boka en tid med studie- och yrkesvägledare på Mönsterås komvux om du önskar mer information.

Sidan publicerades 25 maj 2023