Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Föräldrastöd, kurser

Genom föräldraskapsstödet Värme och ramar ger vi dig som förälder möjlighet att utvecklas i ditt föräldraskap. Tillsammans med andra föräldrar får du möjlighet att utbyta erfarenheter, ta till dig nya kunskaper och växa i ditt föräldraskap. Vi erbjuder även individuellt stöd och rådgivning.

Syftet med Värme och ramar är att du som förälder ges möjlighet att träffa andra föräldrar i din närhet för att skapa nätverk och på sätt stärka sammanhållningen där du bor. Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter, ta till dig nya kunskaper och växa i ditt föräldraskap.

Värme och ramar riktas till alla föräldrar som har barn i åldern 0-17 år i kommunen. Allt föräldraskapsstöd är kostnadsfritt.

Bokcirklar 0-17 år

Du som förälder har möjlighet att delta i bokcirklar som anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirkeln kräver att ni är minst tre deltagare och ni träffas gemensamt för att samtala kring den bok ni valt. Gruppen väljer själv de ämnen på samtalen som är viktiga för just er.

COPE 1-17 år

Vi erbjuder tre olika kurser:

 1. Småbarnsliv 1 till 3 år – Kärlek, trygghet och ramar. Tillsammans med andra föräldrar har ni möjlighet att prata om vad som är bäst för era barn. Småbarnsliv syftar till att utveckla ett positivt samspel mellan barn och föräldrar.
 2. 3 till 12 år – Här läggs fokus på att se och uppmärksamma det positiva beteendet hos barnet, för att lägga en bra grund till en god relation mellan föräldrar och barn. Du som förälder får även lära dig olika strategier för att bryta ett negativt beteende eller förhållningssätt.
 3. Tonår – Ditt barn kommer att behöva trygga vuxna omkring sig under hela uppväxten, särskilt under tonårsperioden. Att som förälder finnas till hands, sätta gränser och stötta sin tonåring kan ibland vara svårt. I kursen Tonårs COPE erbjuder vi dig att tillsammans med andra föräldrar diskutera frågor som hur du bevarar en god relation med din tonåring. Vi diskuterar även tonårsförälderns olika roller som observatören, rådgivaren, förhandlaren och beslutsfattaren.

Cope på nätet

Det finns även möjlighet att ta del av kurserna i Cope 3-12 på nätet. Syftet är att ni föräldrar ska kunna arbeta hemma med kursen och tillsammans med en coach få uppföljning efter varje genomgången strategi.

Den webbaserade kursen har sin grund i evidensbaserade strategier, som har följande kända effekter:

 • Föräldrar får verktyg och nya sätt att tänka.
 • Stressen minskar.
 • Föräldrarna slutar att reagera negativt på barnens beteende. De börjar ta barnets perspektiv.
 • Bättre relationer.
 • Barns beteendeproblem minskar.
 • Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap.

Kursen innehåller följande lektioner:

 1. Positiv samvaro och uppmärksamhet samt delad uppmärksamhet
 2. Tydliga uppmaningar
 3.  Bevara sitt lugn och bortse från negativt beteende
 4. Förbered övergång och först – sedan
 5. Planera tillsammans
 6. Hantera konflikt
 7. Problemlösning

Är du intresserad av att ta del av den webbaserade kursen? Anmäl dig till Marina Pålsson som är COPE-samordnare och kursledare.

Verksamheter på familjecentralen

 • Mödrahälsovården – under graviditeten erbjuder mödrahälsovårdens barnmorskor dig stöd i ditt blivande föräldraskap.
 • Barnhälsovården 0-1 år – när barnet är fött finns det föräldragrupper för förstagångsföräldrar. Grupperna ordnas av barnhälsovården och ger dig möjlighet att diskutera samspelet mellan barn och föräldrar, barnsäkerhet och mycket mera.
 • Öppen förskola – På öppna förskolan Regnbågen kan du och ditt barn leka, lyssna på sagor tillsammans, pyssla och fika och träffa andra föräldrar och deras barn. Aktiviteterna leds av en av pedagog som sätter ihop ett roligt och trevligt utbud av aktiviteter för barn och föräldrar.
 • Råd- och stödverksamhet – på familjecentralen kan du få träffa en familjebehandlare som ger dig råd och stöd i din föräldraroll.

Individuellt och riktat föräldrastöd

Vill du stärka ditt föräldraskap men inte kan eller vill gå i grupp finns det möjlighet att få individuellt stöd, antingen själv eller med andra vuxna i barnets liv. Föräldraskapsstöd går också att anpassa till grupper, som föräldrar i en klass eller på SFI. Vi erbjuder även individuellt stöd till föräldrar som önskar det.

Sidan uppdaterad 21 februari 2023