En rödräv står vid kanten av en skogsväg.

Vilda djur, skyddsjakt

Att bo nära naturen och vilda djur är på många sätt värdefullt samtidigt som det kan innebära störningar. Här berättar vi om vad du kan göra för att förebygga störningar. Kommunen tar hjälp av skyddsjägare för att försöka minska störningarna. Att helt och hållet undvika olägenheter är däremot tyvärr omöjligt.

Störningar från olika djurarter kan drabba oss alla, även om vi bor i ett samhälle. Fåglar väcker sovande människor, rådjur äter upp växter i trädgårdar, grävlingar bygger bo under hus, vildsvin bökar upp trädgårdar med mera.

Varje år hör personer av sig till kommunen om vilt som upplevs störande för människor. Det bästa och mest effektiva sättet att bli av med problemen är att göra olika förebyggande åtgärder.

Förebyggande åtgärder du kan göra

Dessa förebyggande åtgärder passar för de allra flesta djurarter och ser till att du inte lockar vilda djur till din trädgård och försvårar för större vilt att ta sig in i trädgården:

  • rensa upp i vildvuxna hörn eftersom djur ofta är skygga och vill ha ett gömställe
  • använd slutna komposter så att djuren inte kommer åt dem
  • plocka upp fallfrukten dagligen, du kan lämna in fallfrukt på Mörkeskogs avfallsanläggning
  • ha fågelmat och frön högt upp så att djuren inte når
  • underhåll staket och grindar så att det inte finns några öppningar för djuren att ta sig in på trädgården

Några särskilda vilda djur och förebyggande åtgärder.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att förebygga störningar från fåglar och andra djur. Du som bor i hyreslägenhet ska därför vända dig till sin hyresvärd.

Länsstyrelsen om problem med vilda djur

Kommunens roll och ansvar, skyddsjakt

Den kommunala skyddsjakten hanteras genom särskilt utsedda skyddsjägare, som har skottlossningstillstånd från Polisen. Tillståndet ger jägarna rätt att avlossa skott i tättbebyggda områden.

Om du anser att ett vilt djur ska skyddsjagas inom tätbebyggt område kan du kontakta kommunen för att få reda på vilka personer som är skyddsjägare. Det är slutligen alltid jägarens bedömning på plats som avgör om jakt ska ske eller inte, i det enskilda fallet.

Kostnaden för en eventuell avskjutning faller på fastighetsägaren.

Naturvårdsverket om skyddsjakt

Sidan uppdaterad 6 september 2022