Vilda djur, skyddsjakt

Vilda djur kan orsaka störningar och vålla skada, men de utgör oftast inte någon olägenhet för människors hälsa.

Störande vilda djur

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att förebygga störningar från fåglar och andra djur. Du som bor i hyreslägenhet ska därför vända dig till sin hyresvärd.

Länsstyrelsen om problem med vilda djur

Förslag på förebyggande åtgärder

  • Se till att du inte lockar vilda djur till din trädgård och försvåra för större vilt att ta sig in i trädgården.
  • Rensa upp i vildvuxna hörn
  • Använd bara slutna komposter
  • Plocka upp fallfrukt dagligen
  • Underhåll staket och grindar.

Skyddsjakt

Den kommunala skyddsjakten hanteras genom särskilt utsedda skyddsjägare, som har skottlossningstillstånd från Polisen. Tillståndet ger jägarna rätt att avlossa skott i tättbebyggda områden.

Om du anser att ett vilt djur ska skyddsjagas inom tätbebyggt område kan du kontakta kommunen för att få reda på vilka personer som är skyddsjägare. Det är slutligen alltid jägarens bedömning på plats som avgör om jakt ska ske eller inte, i det enskilda fallet.

Kostnaden för en eventuell avskjutning faller på fastighetsägaren.

Naturvårdsverket om skyddsjakt

Sidan granskad 23 mars 2022