Tomträtter

En tomträtt ger dig rätt att använda en specifik fastighet som ägs av Mönsterås kommun. För detta betalar du som tomträttshavare en årlig tomträttsavgift (avgäld) till kommunen.

En tomträttshavare har i princip samma rätt att använda marken som en ägare till en friköpt fastighet och har rätt att belåna fastigheten. Du som har en tomträtt på Oknö samt vid Torget, Mönsterås, har möjlighet att friköpa din tomt.

För småhustomträtter beräknas avgälden med utgångspunkt av markens taxeringsvärde.

 

Sidan granskad 24 mars 2022