Kommunarkiv

I kommunarkivet finns originalhandlingar och inlämnade allmänna handlingar från kommunens olika verksamheter, till exempel betyg, ritningar på äldre bostadshus, kommunala beslut och mycket annat. Även arkivmaterial för de kommunala bolagen (förutom Mönsterås bostäder AB) förvaras i kommunens centralarkiv.

Arkiven är en del av vårt kulturarv. Kommunen ska enligt arkivlagen bevara, vårda och hålla arkiven ordnade så att de tillgodoser:

  • Allmänhetens rätt att ta del av handlingar,
  • information för rättsskipning och förvaltning,
  • framtida forskning.

Handlingarna i arkivet är i de flesta fall offentliga handlingar. Det betyder att alla får ta del av dem. Ibland kan handlingarna omfattas av sekretess, då behöver vi göra en sekretessprövning innan vi kan lämna ut handlingen.

Kommunarkivet har handlingar från kommunreformen år 1863 och framåt. En del material, främst kartor, är ännu äldre. I arkivet förvaras även handlingar från tidigare landskommunerna (Fliseryds, Ålems, Mönsterås kommun) och köpingen (Mönsterås köping).

Beställa handlingar

När du beställer en handling ur Mönsterås kommunarkiv är det bra om du kan vara så exakt som möjligt. Då är det lättare för oss att hitta det du söker. Om du till exempel söker efter handlingar som rör en fastighet är det bra om du kan ange en fastighetsbeteckning. Vill du ha en kopia av ett skolbetyg behöver vi personuppgifter, skola och avgångsår.

Du får vara anonym när du begär ut och hämtar offentliga handlingar på kommunhuset, men om du vill att vi skickar handlingarna till dig så behöver vi ha din e-postadress eller postadress.

Handlingar som omfattas av sekretess

Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingar. Omfattas en handling av sekretess måste du kunna legitimera dig som en person med rätt att ta del av den specifika uppgiften. Om du inte vill hämta handlingen skickar vi den med rekommenderat brev, så att bara du eller ditt ombud kan hämta ut den.

Forskning

Vid mer omfattande forskningsuppdrag i arkivmaterialet är du välkommen att besöka oss för att i lugn och ro ta del av handlingarna på plats.

Besök arkivet

Arkivet är endast öppet för bokade besök. Kontakta oss för att boka ett besök.

Sidan granskad 28 februari 2024