Gatupratare, reklamskyltar och affischer

Marknadsföring av sin verksamhet är ofta viktigt, likaså att kunna sätta ut varuställ, blommor eller annat. Dock är det viktigt att skyltar och varuställ inte dominerar eller hindrar framkomligheten. Därför finns regler för hur du får göra.

Gatupratare, varuställ, flyttbara större skyltar

För att få använda offentlig plats för att ställa ut så kallade gatu- eller trottoarpratare, varuställ, flyttbara och tillfälliga större skyltar för till exempel marknader och liknande behövs tillstånd från polisen. Det behöver du ha innan du ställer ut gatuprataren. Ett tillstånd gäller ett år, så det är viktigt att du kommer ihåg att förnya det i tid.

Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen, och det innebär att kommunen behöver godkänna att du använder marken. Det gör vi genom ett yttrande till polisen.

På platser där kommunen inte äger marken behöver du ha tillstånd av markägaren.

Om markupplåtelse och ansökan om tillstånd

Flaggor och affischer

Markiser och flaggor som skjuter ut över gångbanor måste sitta minst 2,30 meter över marken. Över cykelbanor gäller minst 2,80 meter över marken, och över körbana minst 4,50 meter över marken.

Du får inte sätta upp affischer, annonser och liknande anslag på husväggar, staket, stolpar, träd eller liknande som vetter mot offentlig plats utan polisens tillstånd.

Runtom i kommunen finns särskilda anslagstavlor där du är välkommen att affischera. Det behöver du inte tillstånd för.

Företag och verksamheter får sätta upp affischer och andra anslag om sin egen verksamhet på den byggnad där verksamheten finns. Det behöver inte heller tillstånd.

Det är bestämt i de lokala ordningsföreskrifterna för Mönsterås kommun.

Sidan uppdaterad 12 december 2023