Trafik, resor och gator

Mönsterås kommun ansvarar för många vägar och gator i kommunens tätorter. Hit hör också trottoarer och gång- och cykelvägar. Totalt är det cirka 12,5 mil vägar och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för. Vi ansvarar även för snöröjning, halkbekämpning, sopning och sandupptagning.

Övriga gator och vägar tillhör Trafikverket eller någon enskild vägförening.

Sidan publicerades 14 juni 2021