Trafik, resor och gator

Mönsterås kommun ansvarar för många vägar och gator i kommunens tätorter. Hit hör också trottoarer och gång- och cykelvägar. Totalt är det cirka 12,5 mil vägar och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för. Vi ansvarar även för snöröjning, halkbekämpning, sopning och sandupptagning.

Övriga gator och vägar tillhör Trafikverket eller någon enskild vägförening.

Vem sköter vilka vägar?

Mönsterås kommun ansvarar för många vägar och gator i kommunens tätorter. Hit hör också trottoarer och gång- och cykelvägar. Totalt är det cirka 12,5 mil vägar och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för. Kommunens vägar sköts främst av olika entreprenörer. Kommunen har även en egen organisation som ansvarar för skyltar och vägarnas kondition.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar som E22, riksväg 34 och länsvägarna som passerar genom tätorterna. Hit räknas större vägar, som till exempel Sjögatan, norra delen av Storgatan (fram till rondellen), Kuggåsvägen ut mot Oknö och Drakenäsvägen i Mönsterås. Mönsteråsvägen i Blomstermåla och Kyrkvägen i Fliseryd är andra exempel på vägar som Trafikverket sköter.

Enskilda väghållare sköter många mindre trafikerade vägar på landsbygden, ofta grusvägar. Det kan vara närboende längs vägen, eller en vägförening eller samfällighet som ansvarar för vägen.

Lagning och skötsel av vägbanorna

Kommunen asfalterar, lagar och ändrar i vägbanorna under sommarhalvåret. Då målar vi också övergångställen, parkeringar och övriga markeringar i vägbanan om det behövs.

Under vår och sommar hyvlar eller sladdar vi kommunala grusvägar, och tillför mer grus vid behov. Den första dammbekämpningen utförs i samband med detta.

Sidan uppdaterad 4 maj 2023