Skogsbrand med öppna lågor bland mossa och trädstammar

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. När de boende i området är extra uppmärksamma och har kunskap om hur man skyddar sig, kan det avskräcka och försvåra för tjuven.

Starta grannsamverkan

Vill du starta upp grannsamverkan i ditt bostadsområde, kontakta dina grannar i området och hör efter om de är intresserade. Finns ett intresse så skapar ni en lista med kontaktuppgifter till de hushåll som vill vara med.

Gå till webbplatsen Samverkan mot brott (om grannsamverkan)

Kontaktombud

Den person som din samverkan utser till kontaktombud ska fylla i en blankett och skicka till kommunen. Därefter blir ni kontaktade av representanter från kommunen och polisen för att boka in ett möte. Kontakta kris-, beredskaps- och folkhälsosamordnaren för att beställa blanketten.

Kontaktombudet ansvarar för att ha en uppdaterad kontaktlista på de hushåll/personer (max 15) som ingår i aktuellt område. Den listan ska inte skickas in, utan den behåller kontaktpersonen själv.

Sidan granskad 22 februari 2023