Kommunfakta

Mönsterås kommun ligger i sydöstra delen av Småland och är en kustkommun med skärgård och två åar. Tätorterna i kommunen är Mönsterås, Blomstermåla, Fliseryd, Timmernabben och Ålem. Här finns flera mindre samhällen och byar och en levande landsbygd.

Mönsterås i siffror

Folkmängd: 13 134

Yta: 598 kvadratkilometer land, 333 kvadratkilometer hav och 9 kvadratkilometer sjö. I kommunen används 4,4 procent av marken till bebyggelse, 73 procent är skog, 13,8 procent är jordbruksmark och 8,2 procent är övrig mark.

Kuststräcka: 150 kilometer (inklusive större öar)

Skärgård: 300 öar större än 5 000 kvadratmeter. Därtill små öar, kobbar och skär

Åar: Alsterån rinner 16 kilometer genom kommunen, och har 45 meter fallhöjd. Emån sträcker sig 36 kilometer genom kommunen, med 60 meters fallhöjd.

Kommunbildning: År 1974 bildades Mönsterås kommun i sin nuvarande form. De tre kommunerna Fliseryd, Mönsterås och Ålem slogs då samman till en kommun.

Skattesats: 22,21 kr

För dig som vill gräva lite djupare i Kommuner i siffor har SCB samlat en del kompletterande fakta som kan vara bra att känna till.

Du hittar informationen avsnitt för avsnitt på sidan Kommunen i siffror från SCB.

Tätorterna i kommunen

Befolkningsstatistik

Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) kommunfakta för Mönsterås. I sammanställningarna kan du hitta statistik för kommunen gällande bland annat folkmängd, befolkningsförändring, födda barn och flyttmönster.

Den 31 december 2023 var antalet invånare i Mönsterås kommun 13 134. Vid samma tidpunkt föregående år var vi 13 276 personer. En minskning med 142 invånare under år 2023.

Så här förändrades befolkningen mellan åren 2022 och 2023.

  • Födda: 107 bebisar
  • Döda: 183 personer
  • Inflyttade: 597 personer
  • Utflyttade: 663 personer

Några utvalda fakta om befolkningsstatistiken

  • Av samtliga invånare i kommunen är 6 657 män och 6 477 kvinnor.
  • 2 811 personer är mellan 0-19 år.
  • 6 693 personer är mellan 20-64 år.
  • 3 630 personer är över 65 år.

Sidan uppdaterad 23 februari 2024