Kommunfakta

Mönsterås kommun ligger i sydöstra delen av Småland och är en kustkommun med skärgård och två åar. Tätorterna i kommunen är Mönsterås, Blomstermåla, Fliseryd, Timmernabben och Ålem. Här finns flera mindre samhällen och byar och en levande landsbygd.

Mönsterås i siffror

Folkmängd: 13 258

Yta: 598 kvadratkilometer land, 333 kvadratkilometer hav och 9 kvadratkilometer sjö. I kommunen används 4,4 procent av marken till bebyggelse, 73 procent är skog, 13,8 procent är jordbruksmark och 8,2 procent är övrig mark.

Kuststräcka: 150 kilometer (inklusive större öar)

Skärgård: 300 öar större än 5 000 kvadratmeter. Därtill små öar, kobbar och skär

Åar: Alsterån rinner 16 kilometer genom kommunen, och har 45 meter fallhöjd. Emån sträcker sig 36 kilometer genom kommunen, med 60 meters fallhöjd.

Kommunbildning: År 1974 bildades Mönsterås kommun i sin nuvarande form. De tre kommunerna Fliseryd, Mönsterås och Ålem slogs då samman till en kommun.

Skattesats: 22,21 kr

För dig som vill gräva lite djupare i Kommuner i siffor har SCB samlat en del kompletterande fakta som kan vara bra att känna till.

Du hittar informationen avsnitt för avsnitt på sidan Kommunen i siffror från SCB.

Tätorterna i kommunen

Sidan uppdaterad 5 april 2022