Avgifter för hemsjukvård och rehab

Mönsterås kommun tar ut en avgift för omsorg och service som bedrivs av socialförvaltningen, avgiften baseras på insatsernas omfattning och din inkomst.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar för omsorg och service är individuellt och beror på din ekonomiska situation. För att räkna fram din avgift behöver vi veta vilka inkomster och utgifter du har.

Om du är gift och lever med din make beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. För sambor beräknas inkomsten var för sig, bostadskostnaden delas dock lika.

Maxtaxa

Med maxtaxa menas den högsta avgiften som kommunen får ta ut för omsorg och service. Du kan aldrig betala mer än maxtaxan för de insatser du är beviljad, utöver detta belopp tillkommer kostnader för boende och kost.

Inkomstuppgifter

Varje år gör kommunen en individuell uträkning för att beräkna ditt avgiftsutrymme och du får ett beslut där avgiften framgår. Om dina inkomstuppgifter förändras ska du meddela detta.

Blankett för att lämna inkomstuppgifter finns på mina sidor

Sidan publicerades 18 juni 2021