Närbild på ett element.

Värmepump

Du behöver anmäla till miljö- och byggnadsnämnden innan du installerar en värmepump för jordvärme, sjövärme eller bergvärme. Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde ska du ansöka om tillstånd för värmepump.

När du funderar på att installera en värmepump bör du ta reda på om dina grannar har värmepump och om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde. Tillsammans med anmälan ska du skicka in en ritning över var på tomten, borrhål eller kollektorslang ska placeras. På ritningen ska du även markera var du har din dricksvattenbrunn och din enskilda avloppsanläggning, om du har sådana, och var grannen har sitt borrhål, dricksvattenbrunn eller avloppsanläggning.

Anmälan måste komma in minst sex veckor innan arbetet börjar. Den normala handläggningstiden för en anmälan är ungefär två veckor, men för en ansökan något längre.

Kommunens miljö- och byggförvaltning bedömer borrhålets placering och kan yttra sig om köldmedia och köldbärarvätska.

Att borra för värmepump utan att anmäla eller ansöka kan leda till att du måste betala en miljösanktionsavgift och eller i särskilda fall till åtal.

För ansökan eller anmälan betalar du en prövningsavgift, oavsett om du får avslag eller godkännande.

Om bergvärme

Vid installation av bergvärmeanläggning är det viktigt att anläggningen blir rätt dimensionerad så att du får ut den effekt som du räknat med. Det är också viktigt att anläggningen utförs på rätt sätt så att grundvattnet inte riskerar förorenas.

Du ansvarar för att skydda närliggande vattentäkter och för att ersätta eventuell skada som din bergvärmeanläggning orsakar. Du som installerar en värmepump är ansvarig för att installationen inte orsakar några oönskade miljöeffekter.

Hör av dig till miljö- och byggförvaltningen för råd och hjälp.

Anmäl om du ersätter en oljeeldad panna

Om din värmepump ska ersätta en oljeeldad panna krävs att du tömmer och rengör oljecisternen. Du ska också vidta åtgärder så att cisternen inte kan fyllas. Du ska anmäla att en cistern tas ur bruk till miljö- och byggförvaltningen.

Mer information om cisterner

Sidan uppdaterad 1 november 2022