Bo, bygga och miljö

I Mönsterås kommun finns attraktiva boendeorter och en levande landsbygd, och du kan bo nära havet med tillgång till vår skärgård eller i vacker kulturbygd med tillgång till skog och mark. Mönsterås kommuns uppdrag är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som erbjuder både nuvarande kommuninvånare och kommande generationer en god livsmiljö.

Här kan du exempelvis hitta svar på frågor om vatten och avlopp, sopor, detaljplaner eller bygglov. Det finns också information om arbetet för en hållbar utveckling och hur du själv kan bidra för en bättre miljö.

Nyheter om bo, bygga och miljö

Sidan granskad 31 augusti 2022