Kommunalskatt

Den kommunala servicen finansieras med skattemedel. För varje intjänad hundralapp betalar du 22,21 kronor i kommunalskatt för 2024.

Sidan uppdaterad 4 januari 2024