Skylt med informationstext för tätortsnära ängar framför en äng i ett bostadsområde. Hus skymtar längre bort, bakom ängen.

Naturvårdsprojekt

Mönsterås kommun har ett drivande miljöarbete sedan länge och söker ofta olika bidrag för att starta och driva miljö- och naturvårdsprojekt. Kommunen är aktiv i en rad olika regionala arbetsgrupper och även lokalt involverad i ideella grupper i miljöarbetet. På den här sidan kan du läsa om några av våra naturvårdsprojekt.