Kommunen som arbetsgivare

I Mönsterås kommun arbetar över 1400 personer. Det gör oss till den största arbetsgivaren i kommunen. Bland våra medarbetare hittar du över 50 olika yrkesroller, från lärare och byggnadsingenjörer till miljöinspektörer och socionomer. Oavsett yrke arbetar alla våra medarbetare med att ge kommuninvånarna den bästa service. Över 13 000 personer är beroende av vårt arbete!

Vi behöver ständigt rekrytera utbildad och engagerad personal för att fortsätta utveckla kommunen. Under de närmaste åren behöver vi anställa personal inom många områden som till exempel förskole- och skolverksamhet, vård och omsorg och socialt och tekniskt arbete. Kanske är du vår nästa medarbetare?

I Mönsterås kommun ska det finnas förutsättningar för att du ska trivas och göra ett bra jobb. Vi har som mål att genomföra en medarbetarenkät vart annat eller vart tredje år som utgör grunden till hur vi kan fortsätta utveckla våra arbetsplatser. Vi erbjuder också våra medarbetare flera olika personalförmåner.

Fördelar med att jobba inom Mönsterås kommun

  • Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun vilket ger en större gemenskap bland våra anställda.
  • Hos oss har du möjlighet att utvecklas, vi satsar på våra anställda och erbjuder kompetensutveckling vilket kan stärka dig i din yrkesroll.
  • Vi har personalföreningar som anordnar många olika aktiviteter vilket ger en större samhörighet mellan kollegor.
  • Du får tillgång till vår företagshälsovård där du kan träffa läkare, psykolog och ergonom vid behov.
  • Om du arbetar hos oss får du ett friskvårdsbidrag på 2400 kronor per år som du får lägga på träning eller andra hälsofrämjande aktiviteter.
  • Arbetar du administrativt har du flextid där du själv styr över delar av din arbetstid.
  • Hos oss får du extra semesterdagar genom vårt kollektivavtal från de år du fyller 40 och 50 år.
  • Vi har bra pendlingsmöjligheter då vi ligger mitt i Kalmar län. Du når hela länet på en timme och kollektivtrafiken är välutbyggd.

Sidan granskad 13 oktober 2021