Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Kommunalt avlopp

Allt som spolas ner i avloppet från toaletter, duschar och diskbänkar kommer till kommunens reningsverk.

Mönsterås kommun har två reningsverk, ett vid Nynäs i Mönsterås och ett vid Gäddenäs i Timmernabben. Här renas vattnet från fosfor, kväve och organiskt material, innan det släpps ut i Mönsteråsviken och Kalmarsund.

Det finns flera ämnen som inte kan brytas ner i reningsverket. Dessa hamnar istället i reningsverkets slam eller följer med vattnet ut i närmaste vattendrag eller Mönsteråsviken. Därför är det viktigt att avloppen används på rätt sätt, för att inte påverka växt- och djurliv.

Sidan uppdaterad 16 maj 2022