Lekplatser

I kommunen finns ett trettiotal allmänna kommunala lekplatser, som erbjuder en bra variation av lek för olika åldrar. Vi ställer höga krav på funktion och säkerhet både på utrustningen och miljön. Därför ser vi över lekplatserna varje vecka och besiktigar dem en gång om året.

Vi vill ha färre men större, mer attraktiva, säkrare och roligare lekplatser. Därför ser vi nu över alla lekplatser i kommunen. Vissa lekplatser kommer vi att bygga ut och vissa kommer vi att ta bort. Vilka som blir kvar avgörs bland annat av platsens trygghet, åtkomlighet, närhet till natur, läge, och avstånd till andra lekplatser.

Vi gör förändringen stegvis, och ofta i samband med att lekredskapen vid en lekplats börjar bli slitna.

De stora lekplatserna vid Promenaden i Blomstermåla, vid Bokvägen och Solberga i Ålem och hamnen i Mönsterås är exempel på den här strategin, som vi arbetat efter sedan 2016. Just nu pågår planering och förberedelser för en ny storlekplats i Fliseryd.

Här finns kommunens lekplatser

Sidan uppdaterad 3 oktober 2022