Flera personer sitter runt ett bord. På bordet finns en karta och personerna pekar på olika platser på kartan och diskuterar.

Detaljplaner som fått laga kraft

Här kan du se alla detaljplaner som fått laga kraft sedan 2014. För att ta del av detaljplaner som antagits tidigare kontaktar du kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

Att planen fått laga kraft innebär att planen nu är en giltig handling och det är möjligt att söka bygglov utifrån planen.

Blomstermåla

Fliseryd

Mönsterås

Timmernabben

Ålem

Sidan granskad 9 januari 2024