Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Kommunarkiv

I kommunarkivet finns originalhandlingar och inlämnade allmänna handlingar från kommunens olika verksamheter, till exempel betyg, ritningar på äldre bostadshus, kommunala beslut och mycket annat. Även arkivmaterial för de kommunala bolagen (förutom Mönsterås bostäder AB) förvaras i kommunens centralarkiv.

Arkiven är en del av vårt kulturarv. Kommunen ska enligt arkivlagen bevara, vårda och hålla arkiven ordnade så att de tillgodoser:

  • Allmänhetens rätt att ta del av handlingar,
  • information för rättsskipning och förvaltning samt
  • framtida forskning.

Handlingarna i arkivet är i de flesta fall offentliga handlingar. Det betyder att alla får ta del av dem. Ibland kan handlingarna omfattas av sekretess, då behöver vi göra en sekretessprövning innan vi kan lämna ut handlingen.

Kommunarkivet har handlingar från kommunreformen 1863 och framåt. En del material, främst kartor, är ännu äldre. I arkivet förvaras även handlingar från tidigare landskommunerna (Fliseryds, Ålems, Mönsterås kommun) och köpingen (Mönsterås köping).

Sidan granskad 26 februari 2024