SFI, Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Vem får läsa på SFI?

Du som är folkbokförd i kommunen och som inte kan svenska har enligt skollagen rätt till SFI. Du ska ha ett svenskt personnummer eller ha uppehållsrätt enligt reglerna inom EU.

När börjar kursen och när går det att söka till SFI?

Vi har fasta kursstarter och kan ta in elever inför varje kursstart.

Hör av dig till studie- och yrkesvägledaren för att göra din ansökan till SFI. När du skickat in din ansökan får du mer information om kursstarten.

Om du inte kommer in

Om det är väldigt många sökande till en kursstart kan du få vänta till en senare kursstart.

Olika grupper A- till D-nivå

SFI har flera grupper och du får läsa tillsammans med andra med samma förkunskaper som du själv. Undervisningen ges på fyra olika nivåer. Du gör nationella prov vid slutet av nivå B, C och D.

Betyg

Du bedöms utifrån kunskapskraven på kursen och får ett betyg efter varje avslutad kurs.

Läs mer om betygsskalan

Kostar det något att läsa på SFI?

Nej. Det kostar ingenting att läsa på SFI men du får själv ha med dig skrivblock och penna.

Du kan inte söka studiestöd från CSN för SFI-studierna, men du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik.

Sidan uppdaterad 21 juli 2022