En person skriver i en anteckningsbok med en dator framför sig

SFI, Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Vem får läsa på SFI?

Du som är folkbokförd i kommunen och som inte kan svenska har enligt skollagen rätt till SFI. Du ska ha ett svenskt personnummer eller ha uppehållsrätt enligt reglerna inom EU.

När börjar kursen och när går det att söka till SFI?

Vi har fasta kursstarter och kan ta in elever inför varje kursstart. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att göra din ansökan till SFI.

Olika grupper

SFI har flera grupper och du får läsa tillsammans med andra med samma förkunskaper som du själv. Undervisningen ges på fyra olika nivåer. Du gör nationella prov vid slutet av nivå B, C och D.

Betyg

Du bedöms utifrån kunskapskraven på kursen och får ett betyg efter varje avslutad kurs.

Kostar det något att läsa på SFI?

Nej. Det kostar ingenting att läsa på SFI men du får själv ha med dig skrivblock och penna.

Sidan granskad 4 maj 2023