SFI, Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Du som är folkbokförd i kommunen och som inte kan svenska har enligt skollagen rätt till SFI. Du ska ha ett svenskt personnummer eller ha uppehållsrätt enligt reglerna inom EU.

Läs mer om SFI-utbildningen på komvux webbplats

Sidan uppdaterad 29 november 2021