En person skriver i en anteckningsbok med en dator framför sig

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är för dig som har inlärningssvårigheter som beror på en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen finns på flera olika nivåer och syftet är att du ska får kunskaper för personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället.

Vi erbjuder kurser på nivå motsvarande anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola. Undervisningen sker i mindre grupper och utgår från dina behov och förutsättningar. Du kan kombinera studier inom särskild utbildning med annan sysselsättning.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information och för studieplanering.

Sidan granskad 4 maj 2023