Upphandling och inköp

Mönsterås kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 120 miljoner kronor per år.

Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. Mönsterås kommun har nästan 150 ramavtal inom ett antal olika områden.

Om du vill bli leverantör till kommunen måste du delta i en offentlig upphandling. Detta sker enligt lagen om offentlig upphandling och i enlighet med kommunens riktlinjer för upphandling.

Gemensam upphandlingsenhet i länet

Upphandlingsenheten i Västerviks kommun arbetar som en inköpscentral för sex kommuner i Kalmar län:

  • Västerviks kommun,
  • Hultsfred kommun,
  • Högsby kommun,
  • Mönsterås kommun,
  • Oskarshamn kommun och
  • Vimmerby kommun.

Du kan läsa mer om upphandlingsenheten på Västerviks kommuns webbplats.

Sidan granskad 8 mars 2024