Hygienisk verksamhet

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta måste du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden. Exempel på hygieniska behandlingar är rakning, nagelvård, håltagning, hårvård, fotvård, akupunktur, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Anmäla hygienisk verksamhet

Du måste göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan du startar verksamheten. Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, alltså uppsökande, till exempel om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang. När vi handlägger din anmälan granskar vi uppgifterna som du lämnat och besöker din verksamhet.

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten.

Om du startar din verksamhet utan att ha anmält detta riskerar du att få betala en så kallad miljösanktionsavgift (straffavgift) på 3 000 kronor.

Så här gör du en anmälan

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan:

  1. En planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplatser, fasta installationer som till exempel tvättställ för handtvätt, utslagsvask (för fotvårdslokal), arbetsbänk med rinnande vatten, anordningar för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument samt var toaletter och städförråd finns. Du ska bifoga planritningen när du skickar in din anmälan.
  2. Vilken typ av ventilation som finns i hygienlokalen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation.
  3. Dokumentation om hygienrutiner vid behandlingen.
  4. Dokumentation om rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt om hur skärande och stickande avfallet omhändertas.
  5. Dokumentation om hur du informerar kunder före och efter en behandling.
  6. Förteckningslista över kemiska produkter som du använder i verksamheten (även tatueringsfärger) samt säkerhetsdatablad för de redovisade kemikalierna.

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kontaktar en handläggare dig inom kort och går genom de uppgifter du lämnat. Vi bokar en tid för inspektionsbesök, bland annat för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt din anmälan. Du får sedan ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljö- och byggförvaltningen så fort som möjligt.

Sidan publicerades 17 juni 2021