Avfall till deponi

Avfall till deponi är avfall som inte går att återvinna, till exempel isolering, keramik och porslin. Det läggs i stället på en deponi – det vi i dagligt tal kallar soptipp.

Om ditt företag eller verksamhet producerar avfallet ska du karaktärisera avfall som ska deponeras på Mörkeskogs avfallsanläggning.

Sidan granskad 1 november 2022