Fritids och fritidshem

Barn som går i förskoleklass eller i årskurs 1-6 i grundskolan kan få skolbarnsomsorg i fritidshem. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grund- och grundsärskolan. Det ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Fritidshemmet finns i anslutning till grundskolorna och barnet blir placerat i det fritidshem barnet har sin skolplacering. Fritidsverksamheten är öppen både skoldagar och lov- och studiedagar. Du hittar information om fritidshemmen under respektive grundskola i menyn. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Barn har rätt till fritidshem den tid vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Sidan granskad 6 juli 2022