Bilen

Biltvätt på gatan är en onödig men vanlig utsläppskälla. När bilen tvättas på garageuppfarten eller gatan rinner tvättvattnet ner i gatubrunnarna och ofta rakt ut i sjöar eller vattendrag. Detta gör att kemikalier och miljöfarliga ämnen sprids i naturen. Det finns en del du kan göra för att undvika detta!

Du ska tvätta fordon på en tvättanläggning med reningsutrustning. Detta innebär att du inte får tvätta fordon på gatan eller på asfalterad mark. Det beror på att tvättvattnet rinner ut och tar med sig tungmetaller, oljerester och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för miljö och människor.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

Använd miljömärkta bilvårdsprodukter när du tvättar bilen. I dag finns det miljömärkta produkter för bland annat biltvätt, avfettning och bilvax. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen men fördelen med dessa är att tensider lättare och snabbare bryts ner.

Använd alltid miljöanpassade avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. Ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.

Välj rätt avfettningsmedel

Det finns fyra grupper av bilavfettningsmedel:

  1. Kallavfettning är naftabaserad (kommer från olja). Det är i vissa fall klassat som ett utfasningsämne som vi bör sluta använda. De naftabaserade produkterna är bra på att lösa upp oljelik smuts som asfalt och tjära. Nackdelen är utsläpp av kolväten och att naftan har giftiga egenskaper som innebär en belastning på vår miljö.
  2. Alkalisk avfettning fungerar genom att den har ett högt pH-värde och den löser upp den vanligaste smutsen såsom lera och damm. Medlet fungerar för de flesta användare. Eventuell kvarvarande oljelik smuts som asfalt och tjära kan lösas upp med en trasa och kallavfettning. Tvättar man i den ordningen minskas miljöbelastningen.
  3. Mikroavfettning är en blandning av kallavfettning och alkalisk avfettning och är tänkt att lösa upp både oljelik smuts och damm.
  4. Naturavfettning är en miljöanpassad utveckling av mikroavfettning. Istället för kallavfettning används ett växtbaserat lösningsmedel tillsammans med den alkaliska avfettningen vilket ytterligare kan minska miljöpåverkan.

Råd för dig som tvättar hemma

Om du tvättar bilen hemma är det viktigt att bilen står på grus eller gräsmatta. Då har naturen en chans att bryta ner ämnen och rena vattnet innan det når grundvattnet. Tvätta med såpa, diskmedel eller miljöanpassat schampo. Använd inte avfettningsmedel.

Sidan granskad 22 september 2022