Skogsbrand med öppna lågor bland mossa och trädstammar

Här får du information vid kris

Vid en kris eller särskild händelse är det viktigt att du håller dig i säkerhet och själv tar ansvar för att hålla dig informerad. Här kan du läsa om hur du får viktig information vid en allvarlig händelse eller kris, eller om telefoni och internet inte fungerar.

Kommunens webbplats

Vi använder kommunens webbplats för att informera om särskilda händelser eller kriser som rör kommunens verksamhet eller kommunens geografiska område. Via förstasidan hittar du uppdaterad information och nyheter.

Facebook

Vi använder Mönsterås kommuns facebooksida för att informera om det vi vet, och om det till exempel är något vi vill att du ska göra för att skydda dig under händelsen. Här finns också information om kommunens webbplats av någon anledning ligger nere.

Mönsterås kommun på Facebook

Information via webben

Krisinformation.se är en webbplats som samlar information från svenska myndigheter.

krisinformation.se

Andra myndigheter och organisationer kan också ge nödvändig information om en kris eller händelse. På webbplatserna för Länsstyrelsen Kalmar län och länets krissamverkan finns ofta information om kriser och särskilda händelser i länet.

Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats

Krissamverkan Kalmar län på Facebook

Sveriges Radio P4 – beredskapskanalen

Ett viktigt alternativ vid en samhällsstörning eller allvarlig händelse är Sveriges Radio P4, som är Sveriges beredskapskanal. Det gäller i synnerhet vid elavbrott och internetstörningar.

Sveriges Radio P4 Kalmar finns på 106,8 MHz.

Även övrig media kan informera

Lokalpress, andra tryckta media och andra radiokanaler än Sveriges Radio P4 kan också vara en alternativ kommunikationskanal, särskilt om tillgång till internet saknas.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet ger information via radio och tv, från krisinformation.se, meddelande till telefoner i det drabbade området eller som utomhusvarning med tyfoner.

Information om VMA och larmsignal utomhus på Räddningstjänsten Sydosts webbplats

Trygghetspunkter

Vid behov har kommunen möjlighet att aktivera så kallade trygghetspunkter, där du som invånare kan få information, hjälp och stöd vid en större kris.

Informationspunkter och anslagstavlor

Om internet och telefoni inte fungerar kan kommunen sätta upp affischer på anslagstavlor och samlingsplatser i våra samhällen.

Telefonnummer vid kris

Ring 113 13 om du vill få eller lämna information vid större olycka, kris eller sjukdomsutbrott.

Ring 112 vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Där når du räddningstjänst, ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

Ring 114 14 om du vill tipsa eller kontakta polisen i icke akuta ärenden.

Sidan uppdaterad 13 december 2022