Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor rörande begravning, avskedsceremoni och bouppteckning.

De flesta väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med de praktiska frågorna. Begravningsbyrån kan ge råd och vara ett stöd i planeringen av begravningen. De kan även ge stöd i juridiska frågor och alla praktiska frågor som behöver ordnas i samband med ett dödsfall.

I vissa fall kan det finnas behov av stöd med dödsboanmälan och ekonomiskt stöd till begravningskostnader. Om detta kan du läsa mer på sidorna som följer.

Mer information och checklistor om vad som kan vara bra att tänka på i samband med ett dödsfall och tiden därefter finns på efterlevandeguiden.se

Sidan publicerades 17 juni 2021