Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell betydelse eller annan större vikt för kommunen, främst

  1. mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  2. nämndernas organisation och verksamhetsformer
  3. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  4. val av revisorer och revisorsersättare
  5. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  6. årsredovisning och ansvarsfrihet
  7. folkomröstning i kommunen

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Sidan publicerades 16 juni 2021