Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell betydelse eller annan större vikt för kommunen, främst:

  1. mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
  2. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
  3. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
  4. val av revisorer och revisorsersättare,
  5. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
  6. årsredovisning och ansvarsfrihet,
  7. folkomröstning i kommunen.

Sidan granskad 4 mars 2022