Folkhälsostipendium

Folkhälsostipendiet delas ut till en person eller grupp som under året arbetat med hälsofrämjande insatser för att skapa goda förutsättningar och för att på lika villkor uppnå en god fysisk och psykisk hälsa hos medborgarna i kommunen.

Mönsterås kommuns folkhälsostipendium är på 10 000 kronor.

Folkhälsostipendiet utdelas på grundval av förslag inlämnat till folkhälsorådet. Det finns inga begränsningar i vem eller vilka som kan nominera en kandidat. Även folkhälsorådet har rätt att nominera.

Ansökningar och förslag ska lämnas till folkhälsorådet senast den 1 november.

Stipendiet utdelas årligen av folkhälsorådet i samband med kommunfullmäktiges december-sammanträde.

Sidan publicerades 23 augusti 2021