Folkhälsostipendium

Folkhälsostipendiet delas ut till en person eller grupp som under året arbetat med hälsofrämjande insatser för att skapa goda förutsättningar och för att på lika villkor uppnå en god fysisk och psykisk hälsa hos medborgarna i kommunen.

Mönsterås kommuns folkhälsostipendium är på 10 000 kronor och du ska lämna din nominering senast den 31 mars.

Folkhälsostipendiet utdelas på grundval av förslag inlämnat till folkhälsorådet. Det finns inga begränsningar i vem eller vilka som kan nominera en kandidat. Även folkhälsorådet har rätt att nominera.

Stipendiet utdelas årligen av folkhälsorådet i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Sidan granskad 29 februari 2024