Avgifter för bygglov

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan får du betala en avgift för kommunens handläggning av ditt ärende. Du behöver betala en avgift även om du får ett avslag på din ansökan eller anmälan, eller om du själv återtar den. Hur mycket du får betala beror på vad du ska göra.

Vad avgiften för bygglov blir beror bland annat på vad du ska bygga, om din fastighet ligger innanför eller utanför detaljplanerat område eller hur komplext ditt bygge är. Oftast behöver du ha en karta som du beställer från kommunen. Ibland behöver du även betala en planavgift.

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller för varje typ av ärende. Avgifterna baseras på timavgiften och uppskattad genomsnittlig nedlagd tid för den typen av ärende.

Lång handläggningstid ger reducerad avgift

Du betalar en reducerad avgift om tiden för handläggning av bygglov och anmälan överskrids. Avgiften reduceras med 20 procent för varje vecka handläggningen överskrider handläggningstiden.

När du ansöker om bygglov eller förhandsbesked har du rätt att få ett beslut inom tio veckor från att vi fått en komplett ansökan. För ärenden som inte kräver bygglov men som ska anmälas, har du rätt att få ditt beslut inom fyra veckor från det att vi har fått in en komplett anmälan.

Om det saknas handlingar hör vi av oss och tiden för handläggning räknas då från det att ansökan eller anmälan är komplett.

Om det krävs kan handläggningstiden för ditt ärende förlängas en gång med upp till ytterligare tio veckor. Om du under handläggningstiden vill ändra eller komplettera din ansökan på eget initiativ börjar handläggningstiden på tio veckor räknas från det datum som du skickat in nya handlingar.

Sidan publicerades 29 februari 2024