Kartor, mätning

Vid ansökan om bygglov ska du lämna in ett kartunderlag som visar vad som är tänkt att byggas samt var på tomten byggnaden ska placeras. Utstakning och lägeskontroll används för att byggnaden ska få rätt placering.

Av kommunen kan du beställa olika kartprodukter eller mättjänster, till exempel nybyggnadskartor, utstakning av hus, kontrollmätning och inmätningsuppdrag.

Kartor hanteras idag till största delen digitalt i kommunens verksamhet. Datasystem där kartor lagras och presenteras brukar benämnas GIS, Geografiskt Informationssystem.

Kartor och mättjänster

Sidan granskad 25 mars 2022