Kartor, mätning

Vid ansökan om bygglov ska du lämna in ett kartunderlag som visar vad som är tänkt att byggas samt var på tomten byggnaden ska placeras. Utstakning och lägeskontroll används för att byggnaden ska få rätt placering.

Av kommunen kan du beställa olika kartprodukter eller mättjänster. Du kan till exempel få hjälp med att markera ut dina fastighetsgränser på marken. Du kan få hjälp med att markera ut läget för en blivande byggnad på marken eller en kontrollmätning för att se att nya byggnader har placerats i enlighet med bygglovet.

Kartor hanteras idag till största delen digitalt i kommunens verksamhet. Datasystem där kartor lagras och presenteras brukar benämnas GIS, Geografiskt Informationssystem.

Om kartprodukter du kan beställa från kommunen

Om mättjänsterna utsättning, lägeskontroll och gränsvisning

Sidan granskad 25 mars 2022