Kontaktpolitiker

Varje ny mandatperiod utser barn- och utbildningsnämnden kontaktpolitiker bland sina ledamöter/ersättare. Kontaktpolitikerna ska fungera som en kontaktlänk mellan barnomsorgens/skolans områdesenheter och nämnden. Nyval sker efter två år, eller när som under perioden om nämnden finner det lämpligt.

Om kontaktpolitikernas uppdrag

I uppdraget ingår att:

  • särskilt ta del av verksamheten och bland annat följa hur resultaten utvecklas mot de uppsatta målen inom tilldelat område,
    inhämta information om verksamheten och framföra denna till nämnden,
    vid sina möten med ledning och personal informera om bakgrunden till nämndens beslut med mera,
    återrapportera och dokumentera till nämnden,
    kontaktpolitiker automatiskt ingår i respektive skolas/områdes samrådsgrupp.

Sidan publicerades 22 juni 2021