Kontaktpolitiker

Varje ny mandatperiod utser barn- och utbildningsnämnden kontaktpolitiker bland sina ledamöter och ersättare. Kontaktpolitikerna ska fungera som en kontaktlänk mellan barnomsorgens/skolans områdesenheter och nämnden. Nyval sker efter två år, eller när som under perioden om nämnden finner det lämpligt.

Om kontaktpolitikernas uppdrag

I uppdraget ingår att:

  • Särskilt ta del av verksamheten och bland annat följa hur resultaten utvecklas mot de uppsatta målen inom tilldelat område,
  • inhämta information om verksamheten och framföra denna till nämnden,
  • vid sina möten med ledning och personal informera om bakgrunden till nämndens beslut med mera,
  • dokumentera och återrapportera till nämnden samt
  • automatiskt ingå i respektive skolas/områdes samrådsgrupp.

Sidan granskad 22 februari 2024