Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

Dialog och synpunkter

Det finns flera olika sätt för dig som kommuninvånare att påverka kommunens verksamhet. Lämna gärna in synpunkter, gör en felanmälan eller ställ frågor.

Om du vill göra din röst hörd kan du lämna ett medborgarförslag. Du kan också överklaga ett beslut som rör dig själv och som du är missnöjd med. Syftet kan då vara att beslutet ska ändras.

Kommunen bjuder även in till så kallade medborgardialoger, till exempel när det gäller samhällsplanering eller långsiktiga strategier som berör många.

Sidan granskad 23 februari 2024