Avlastning, avlösarservice

Du som vårdar en närstående kan få hjälp med avlösning i omsorgsarbetet. Det finns olika former av avlösning, som efter ert behov, kan vara aktuellt för dig och din närstående.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att omsorgspersonal tillfälligt tar över omsorg och vård, så att du som vårdar får möjlighet att koppla av, uträtta ärenden, delta i någon aktivitet eller liknande. Avlösarservicen kan användas vid enstaka tillfällen eller som ett regelbundet återkommande stöd.

Du kan få avlösarservice upp till maximalt 12 timmar per månad utan biståndsbedömning, kostnadsfritt. Ta kontakt med enhetschefen för hemtjänsten i ditt område för avlösarservice upp till 12 timmar per månad.

Vid behov av ytterligare avlösarservice ansöker du om det som en insats hos biståndsenheten. Kommunen tar ut avgift enligt gällande taxa för avlösarservice som överstiger 12 timmar per månad.

Så ansöker du om stöd, hjälp i hemmet och boende för äldre

Dagverksamhet

Dagverksamhet ger din närstående möjlighet att delta i aktiviteter samtidigt som du som vårdar får avlösning. Särskild dagverksamhet finns för personer med demens och psykisk funktionsnedsättning.

Dagverksamhet för personer med demens finns vid Solgården.

Dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning finns vid Kuggen.

Korttidsvistelse

Om avlösning behövs en längre period är kanske korttidsvistelse ett bra alternativ. Det innebär att din närstående vistas på kommunens korttidsenhet några dagar eller under en till två veckor.

Korttidsvistelse kan ges vid enstaka till fälle eller som en återkommande vistelse, så kallat växelboende.

Växelboende innebär att din närstående regelbundet växlar till exempel mellan en veckas vistelse på korttidsenhet och tre veckor i hemmet. Även andra tidsintervall kan vara aktuella.

Om korttidsboende och växelboende

Sidan publicerades 17 juni 2021