Förenklad delgivning

Vi använder oss av så kallad förenklad delgivning vid viss handläggning. Syftet med delgivning är att vi (den myndigheten för tillsyn, kontroll och prövning inom bygglov, miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll) ska få bevis om att en person eller företag har tagit emot en viss handling.

I början av ett ärende får du information om att vi använder förenklad delgivning. Informationen kan du få via text på en blankett eller i en e-tjänst, via brev eller beslut som delges dig på något sätt, e-post eller muntligen direkt vid inspektion eller kontroll.

Du får två brev, vad innebär det?

För att miljö- och byggnadsnämnden ska vara säkra på att du fått handlingen som du ska delges, skickas två brev till dig. Breven skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till nämnden). Om breven kommer i retur till miljö- och byggnadsnämnden skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges.

Följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta miljö- och byggnadsnämnden snarast.

När är du delgiven?

Juridiskt anses du ha tagit del av handlingen två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga om du är missnöjd med beslutet. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet i det första brevet.

Kom ihåg

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka.

Har du flyttat? Anmäl alltid adressändring till miljö- och byggnadsnämnden.

Det är inte alltid förenklad delgivning kommer att användas. I vissa fall kan vi behöva delge med rekommenderat brev och mottagningsbevis. Då skriver du datum när du fått handlingen, undertecknar med ditt namn och skickar tillbaka till oss. Då har du talat om att du fått handlingen.

Har du synpunkter på innehållet i handlingen kan du överklaga beslutet eller skriva ner dina synpunkter och skicka till oss. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet i det första brevet.

Du kan läsa mer om delgivningslagen på riksdagens webbplats (riksdagen.se).

Sidan uppdaterad 9 januari 2024