Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Så ansöker du om stöd

För att handläggare på biståndsenheten ska kunna utreda ditt behov av stöd och omvårdnad måste du, din legala företrädare eller ditt ombud lämna in en ansökan. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt.

Ansökan

Kontakta biståndsenheten om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp.

Kommunens biståndshandläggare arbetar områdesvis.

Utredning

Efter ansökan gör handläggaren en utredning. Utredningen är ett beslutsunderlag för bedömningen av vilket behov som du har och vilken insats som kan bli aktuellt för dig. I bedömningen tar biståndshandläggaren hänsyn till hela din livssituation.

I de flesta fall vill biståndshandläggaren träffa dig i din hemmiljö för att i lugn och ro diskutera din ansökan om hjälp.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken insats du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklaga beslut

Om du får ett beslut som du tycker är felaktigt kan du överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Information om hur du överklagar kommer tillsammans med ditt beslutsmeddelande efter en ansökan om bistånd. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Om att överklaga beslut

Hur lång tid tar det att få beviljat bistånd?

Grunden är att beviljat bistånd ska ges omedelbart. Vissa insatser kan kräva förberedelser innan insatsen blir tillgänglig. Mönsterås kommun bevakar kontinuerligt att beslut om insatser verkställs.

Om ett beslut om bistånd inte verkställs inom tre månader är socialtjänsten skyldiga att lämna rapport till Inspektionen för vård och omsorg. Om inte beslut verkställs kan kommunen få betala sanktionsavgift.

Socialtjänsten strävar efter snarast göra beviljat bistånd tillgängligt.

Sidan uppdaterad 11 mars 2022