Avgiftskontroll för dig som har barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem

Mönsterås kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har sitt barn på förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i kommunen betalar rätt avgift. Anledningen till att vi gör det är för att skapa en rättvisa och trygghet för alla familjer, så att man betalar rätt avgift enligt taxan.

Vi gör kontrollen med två års fördröjning. Anledningen är att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Under 2024 gör vi en avgiftskontroll på de som hade sitt/sina barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg under 2022.

Så går avgiftskontrollen till

  1. Vi gör avgiftskontrollen i olika omgångar under året, och utgår från födelsemånaden på personen som får fakturan. Vid kontrollen jämför vi de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna från Skatteverket.
  2. Vi delar den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter med 12, det ger en genomsnittlig månadsinkomst.
  3. Vi jämför sedan det beloppet med inkomstuppgiften som hushållet har lämnat till kommunen.
  4. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering. Då skickar vi hem ett brev med information tillsammans med fakturan eller beskedet om återbetalning.

Om du har betalat för lite

Ett hushåll som betalat för låg avgift måste betala den återstående summan. Det innebär att kommunen skickar en retroaktiv faktura.

Fakturorna skickas ut successivt under året, efter att avgiftskontrollen genomförts. Fakturan från avgiftskontrollen skickas till den person i hushållet stod som fakturamottagare under inkomståret.

Om vårdnadshavarna har separerat efter det år avgiftskontrollen gäller, ansvarar de tillsammans för att dela betalningen mellan sig.

Om du har betalat för mycket

Ett hushåll som har betalat för hög avgift får pengar tillbaka.

Återbetalningen från avgiftskontrollen görs till den person i hushållet stod som fakturamottagare under inkomståret. Du behöver anmäla ditt bankkonto till kommunens ekonomiavdelning för att vi ska kunna göra en återbetalning till dig.

Om du har en skuld till Mönsterås kommun, oavsett vilken skuld, reglerar kommunen skulden före återbetalningen.

Om vårdnadshavarna har separerat efter det år avgiftskontrollen gäller, ansvarar de tillsammans för att dela återbetalningen mellan sig.

Lägsta belopp för fakturering och utbetalning

Vi fakturerar inte återkrav eller gör återbetalning om beloppet understiger 50 kronor i månaden (600 kronor på årsbasis).

Uppdatera din inkomst

Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatten är avdragen oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Du kan själv ändra din inkomst via e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Frågor och svar

Sidan uppdaterad 8 februari 2024