Skogsbrand med öppna lågor bland mossa och trädstammar

Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete handlar om att samverka med flera aktörer och arbeta förebyggande för att förhindra brott. Bland annat innebär det att kommunen och polisen samarbetar för att begränsa eller förhindra möjligheten till brott. Grannsamverkan är ett exempel på brottsförebyggande arbete.

Mönsterås kommun har liksom många andra kommuner ett lokalt brottsförebyggande råd, och en överenskommelse med polisen om hur polisen och kommunen ska arbeta tillsammans för att förebygga brott och skapa trygghet.

Sidan granskad 7 mars 2022