Kommunens organisation

Mönsterås kommunkoncern består av sex förvaltningar och fyra helägda bolag. I förvaltningarna arbetar tjänstepersoner. Cirka 1 400 personer arbetar i kommunkoncernen.

Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. I nämnderna finns folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som också består av politiker.

Sidan granskad 4 mars 2022