Kommunens organisation

Mönsterås kommun styrs av politiker i nämnder och styrelser. Till sin hjälp har de en organisation med anställda som ska utföra de politiska uppdragen som lämnas i olika typer av beslut och leds av en kommundirektör. Mönsterås kommunkoncern består av sex förvaltningar och fyra helägda bolag.

Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. I nämnderna finns folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som också består av politiker.

Sidan uppdaterad 27 februari 2024