Trygg och säker

Mönsterås kommun ska vara en säker plats att bo och verka i. Här kan du läsa hur kommunen arbetar aktivt och förebyggande för att höja medvetenheten kring säkerhet och minska risker för olyckor och tillbud.

Nyheter om samhällsstörningar och kriser

Sidan granskad 4 mars 2022