Ansök, gör förändringar eller säg upp plats till förskola och barnomsorg

Vill du anmäla ditt barn till någon av Mönsterås kommuns förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg gör du det via vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Du använder samma e-tjänst för att säga upp en barnomsorgsplats.

Ansök om en barnomsorgsplats

När du gjort din ansökan får du ett erbjudande om en barnomsorgsplats. Detta erbjudande måste du besvara innan ditt barn kan börja på förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.

Gör förändringar i en barnomsorgsplats

När ditt barn redan har en placering i barnomsorg och du till exempel behöver ändra barnets grund för placering från arbete, studier till föräldraledig, arbetssökande eller tvärtom. Då använder du e-tjänsten nedan.

 

Om du inte har tillgång till digitala hjälpmedel kan du få hjälp med att skriva in ditt barn i förskolan. Kontakta administratören för barnomsorg för att boka tid.

Fristående, privata, verksamheter har egen kö. För att söka en plats hos någon av dem kontaktar du respektive verksamhet.

Ansök om barnomsorg på obekväm arbetstid

När du behöver ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid ska du använda särskild blankett.

Säg upp plats

Uppsägning av barnomsorgsplats gör du i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Uppsägningstiden är två månader.

Sidan granskad 6 juli 2022