Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Stöd till barn och ungdom

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och att må bra. Du som är barn eller ungdom kan få hjälp om du inte mår bra, om du befinner dig i en svår situation eller om du riskerar att fara illa. På den här sidan får du information om vilken hjälp du kan då och vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

Du har rätt att må bra

Du har rätt att må bra och du som är ung har rätt att ha någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. God fostran betyder bland annat att du ska få råd, stöd och ha någon som bryr sig om dig. Du ska behandlas med respekt. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig.

Du har rätt att få råd och stöd när du behöver

Du kan vända dig till individ- och familjeomsorgen om du inte har det bra hemma, det är jobbigt i skolan eller för att du behöver ha någon att prata med. Vi kan ge dig råd och stöd och försöka hjälpa dig och din familj så att du ska få det bättre.

Andra som är bra på råd och stöd på nätet och telefon är:

Du pratar, vi lyssnar och har tystnadsplikt

Oavsett vem du pratar med på individ- och familjeomsorgen har du rätt att vara anonym, det betyder att du inte behöver berätta vem du är och vi berättar inte att du pratat med oss. Vi sparar inte dina personuppgifter om du inte själv vill att vi gör det. Vi som jobbar här har tystnadsplikt.

Men det finns vissa situationer när vi måste bryta tystnadsplikten – när vi enligt lag har skyldighet att anmäla något till socialtjänsten. Det kan vara situationer någon utsatt dig för ett brott.

Råd och stöd du kan få

Ibland kallas det råd och stöd du kan då för insatser. En del saker kan du få hjälp med direkt, andra behöver du skicka in en ansökan om genom socialtjänsten. Du får hjälp av oss om du behöver skicka in en ansökan. Det är inte bara socialtjänsten som kan ge dig råd och stöd, du kan också få hjälp genom skolan, vårdcentralen, barn- och ungdomshälsan och något som kallas arbetsmarknadsenheten.

Sidan uppdaterad 27 juni 2023