Energi och uppvärmning

Här får du råd och stöd om vad både hushåll och företag kan göra för att minska påverkan på klimatet och spara energi.

Energi- och klimatrådgivning

Kommunen erbjuder gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning till både privatpersoner, organisationer samt små och mellanstora företag. Du kan få råd om hur du kan minska energianvändning och samtidigt spara pengar.

Bergvärme och värmepumpar

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden.

Cisterner för brandfarliga varor

Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. De flesta oljecisterner ska genomgå återkommande besiktningar.

Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i Mönsterås och Blomstermåla och ger värme och varmvatten i villor, flerfamiljshus, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Värmen kommer från överskottsvärme från ett lokalt tillverkningsföretag, som distribueras vidare ut på fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmeverksamheten drivs sedan 2014 av Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Sidan publicerades 21 juni 2021