Motionsspår i lövskog i höstfärger

Motionsspår

I Mönsterås kommun finns ett motionsområde i varje kommundel så oavsett var du befinner dig har du alltid möjlighet att promenera, springa, skida eller cykla i något av kommunens många motionsspår. Särskilda regler för cykling m.m. gäller i elljusspåren. Läs mer om det längre ner på sidan. Under vintern används en del av spåren även för skidåkning.

Vid behov så kompletteras spårens underlag och omkringliggande buskage och träd ansas eller fälls. Varje år röjs spåren från gräs och sly för att erbjuda ett så tryggt och fint spår som möjligt.

Normalt klipps motionsspåren en till två gånger om året. En gång i slutet av juni – början av juli månad, när första växtperioden avstannat. Därefter görs eventuellt en andra klippning i slutet av augusti. Beroende på sommarens väderlek kan justeringar göras.

Har du frågor eller synpunkter på motionsspåren kan du höra av dig till fritidskontoret.

Motionsspår

Blomstermåla motionsspår, Långehälls friluftsområde

Det finns fyra olika samlingspunkter i området. Kommunens skyltning utgår från spårcentralen. Vid spårcentralen finns två offentliga toaletter med duschar, varav en är funktionshinderanpassad.
Elljusspårets underlag består av hårdgjort naturunderlag och grus. Bredden är mellan 5-3 meter. Motionsspåren består av naturlig stig och på vissa ställen av smal skogsväg/grusväg. Motionsspåren delas även till viss del med mountainbikespåren i området, vilka har egen märkning.
Under vintertid spårar Ålems OK längdskidspår, om möjligt och på frivillig basis.
I Blomstermåla gäller åkriktningen högervarv, det vill säga medsols.

Slingor 1,25 km elljusspår (blå markering) och 2,5 km elljusspår (röd markering), 3,6 km motionsspår (gul/vit markering), 5,9 km motionsspår (grön/vit markering), 6,3 km motionsspår (gul markering), 7,2 km motionsspår (svart markering), 7,5 km motionsspår (gul markering), 9,3 km motionsspår (grön markering), 10 km motionsspår (blå markering) och 12,2 km motionsspår (grön markering).

Hitta hit, adress Långehäll 102, Blomstermåla

Fliseryds motionsspår

Elljusspårets underlag består av hårdgjort naturunderlag och grus och bredden är cirka 3 meter.
Under vintertid spårar Fliseryds IF längdskidspår, om möjligt och på frivillig basis. Längdspåren är enkelriktade för att förhindra olyckor. I Fliseryd gäller åkriktningen vänstervarv, det vill säga motsols.

Slingor 2,5 km elljusspår och 6,3 km motionsspår

Hitta hit, adress Sportvägen, Fliseryd

Mönsterås motionsspår

Elljusspårets underlag består av grus och bredden är cirka 3 meter. Motionsspåren består av naturlig stig och på vissa ställen av smal skogsväg/grusväg.
Under vintertid spårar Ålems OK längdskidspår vid möjlighet och på frivillig basis. Längdspåren är enkelriktade för att förhindra olyckor. I Mönsterås gäller åkriktningen vänstervarv, det vill säga medsols.

Slingor 2,5 km elljusspår (röd markering), 5,4 km motionsspår (gul markering) och 11,3 km motionsspår (blå markering)

Hitta hit, adress Högemålavägen, Mönsterås

Timmernabbens motionsspår

Elljusspårets underlag består av grus och bredden är cirka 3 meter.
Under vintertid spårar Ålems OK längdskidspår vid möjlighet och på frivillig basis. Längdspåren är enkelriktade för att förhindra olyckor. I Timmernabben gäller åkriktningen vänstervarv, det vill säga motsols.

Slinga 2,5 km elljusspår

Hitta hit, adress Smittegårdsvägen, Timmernabben

Ålems motionsspår

Elljusspårets underlag består av grus och bredden är cirka 3 meter.
Under vintertid spårar Ålems OK längdskidspår vid möjlighet och på frivillig basis. Längdspåren är enkelriktade för att förhindra olyckor. I Ålem gäller åkriktningen vänstervarv, det vill säga motsols.

Slingor 1,9 km elljusspår, 1,1 km elljusspår

Hitta hit, adress Kaggetorpsvägen, Ålem

Belysning

Alla elljusspår är upplysta året om, från klockan 6 på morgonen till det blir ljust och från det blir mörkt på eftermiddagen till klockan 22.

Hör av dig till fritidskontoret om du ser du en släckt eller trasig lampa längs elljusspåret.

Du får inte köra motorfordon eller rida på eller i spår, leder och stigar

Det är förbud mot motorfordon och hästridning på och i samtliga elljus-, motions- och mountainbikespår samt vandringsleder.

Håll hunden och andra sällskapsdjur kopplade

Har du sällskapsdjur med dig måste du hålla djuret kopplat, och på utsidan av spåret. Plocka upp efter din hund och släng skräp och hundpåsar i soptunnorna i närheten av spårcentralen.

Är längdskidspår uppspårade ska du hålla hunden på din utsida mot spåret sett, så att hunden inte går i längdskidspåret.

På cykel i spåren

Cyklister lämnar alltid företräde på elljusspår. Vid vandringsleder, motionsspår och mountainbikespår tar du dig fram med respekt till övriga motionärer. Vid omkörning, använd ringklockan eller ropa på vilken sida du kör om.

Här kan du läsa mer om mountainbikespåren

Till fots i spåren

Du delar lederna med andra motionärer, visa hänsyn. När skidspåren är uppspårande får du bara gå bredvid skidspåren. Om du går bredvid spåren, tänk på att skidåkare kan komma i hög fart längs spåret.

På skidor i spåren

Skidspåren har olika åkriktningar notera vilken åkriktning som gäller för respektive spår. Påkalla uppmärksamhet vid omkörningar. Ropa gärna vilken sida du kör om på, om du kommer i högre hastighet än personen framför.

Sidan granskad 17 juni 2024