Parkeringstillstånd

Om du har ett varaktigt rörelsehinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand kan du ha rätt till parkeringstillstånd. Om du inte själv kör fordon kan du få parkeringstillstånd om du inte klarar dig på egen hand under tiden föraren parkerar bilen. Du ska också ha svårt att ta dig fram.

Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet, och även i de flesta europeiska länder.

Tillståndet är kostnadsfritt, men du måste själv skaffa ett foto i passfotoformat och ett aktuellt läkarintyg.

Sidan uppdaterad 4 maj 2023