Daglig verksamhet

Du som tillhör personkrets ett och två inom LSS har rätt till en meningsfull sysselsättning genom daglig verksamhet om du inte har arbete eller utbildar dig.

Den dagliga verksamheten syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning att gå till i den omfattning som passar dig, där du jobbar i ditt eget tempo och efter din egen förmåga. Du ingår i ett socialt sammanhang ihop med andra eller arbetar mer i enskildhet beroende på behov och önskemål.

Den dagliga sysselsättningen ska ge dig en möjlighet att utvecklas. Det övergripande målet med den dagliga verksamheten är att du ska ha möjlighet att leva som alla andra.

Mönsterås kommun erbjuder både aktiviteter med habiliterande inriktning och med produktionsinriktning.

Ansök om daglig verksamhet

Du gör en ansökan om daglig verksamhet till LSS-handläggare vid socialförvaltningens biståndsenhet.

Så ansöker du om stöd, funktionsnedsättning och LSS

Dagliga verksamheter

Inom den dagliga verksamheten finns det olika enheter och inriktningar.

Hamngatan

Här sysslar vi med många olika saker, exempelvis packjobb, bakning, vi arbetar med en tidning som ges ut 4 gånger per år, tillverkning av olika spel, trädgårdsarbete med mera.

Kärnebo

I Kärnebo arbetar du på en gård med typiska gårdssysslor bland djuren och ute i naturen. Verksamheten bedrivs utomhus året om och i alla väder.

Legopacken

På Legopacken arbetar du med packjobb och olika företag där du arbetar i industriliknande miljö.

Solhemsgruppen

I Solhemsgruppen arbetar du på äldreboendet Solhem. Här jobbar du tillsammans med en handledare och utför arbetsuppgifter som bland annat städ, tvätt och social samvaro med äldre.

Café Solhem är ett litet café inne på äldreboendet, här får du vara med att baka, servera och sälja fika till personal och boende på äldreboendet.

Servicegruppen

Vi utför olika postuppdrag, återvinning och hantering av sopor samt leverans av fika till olika enheter i kommunen. Tillfälliga arbetsuppgifter kan förekomma, som att hämta och lämna beställda varor från vaktmästeriet, lämna ut beställda arbetskläder till olika arbetsplatser, olika inköp med mera.

Arbetsplatsförlagd sysselsättning

I Mönsterås kommun finns det även arbetsplatsförlagd sysselsättning (APS). Verksamheten utformas alltid i samarbete med dig och utgår ifrån en individuell genomförandeplan.

Klädservice

Här tar vi hand om socialförvaltningens arbetskläder. Vi hämtar tvätten på de olika enheterna. Sedan tvättar, styrker och viker vi ihop kläderna och levererar dem tillbaka till enheten.

Kreativa gruppen

Vi jobbar vi med olika former av skapande. Handarbeten, ljustillverkning av återbruk, tillverkning av olika spel, scrapbooking samt måla och teckna. Man kan även utföra olika symaskinsarbeten, pussla och pärla eller göra smyckestillverkning, lyssna på musik och utföra enklare bakning eller lättare packjobb. I Kreativa gruppen erbjuds även olika rörelseaktiviteter, mindfulness.

Sidan publicerades 23 juni 2021