Även i mobilen - Viktigt Meddelande till Allmänheten

2014-08-18
Bild om VMA i mobilen

Vid ett VMA blir man som invånare varnad via radio och tv samt i särskilda fall även via ljudsignal utomhus, den så kallade "Hesa Fredrik". SOS Alarm har nu fått i uppdrag att ta fram en teknisk plattform för att också kunna varna befolkningen via telefon genom ett röstmeddelande.
Det gör att en större del av befolkningen nu kommer att kunna nås om det uppstår en krissituation eller större händelse vilket också ökar säkerheten i samhället.

 

Prova skolvägen inför skolstarten

2014-08-11
Foto: Trafikverket, Kerstin Eriksson

Skolstarten närmar sig och nästa vecka börjar höstterminen i skolorna i Mönsterås kommun. I samband med skolstarten kan det bli rörigt med mycket trafik utanför skolorna.

 

Prova gärna att gå eller cykla till skolan med barnen redan nu så att de klarar att cykla säkert till skolan när den börjar, och var ute i god tid på morgonen.

 

Tider för skolstart höstterminen 2014

2014-08-11
Hardcover book gutter and pages Creative Commons slappyhue.com

På tisdag den 19 augusti börjar höstterminen på skolorna i Mönsterås kommun.

 

Skolmat serveras första skoldagen, och för de barn som är beviljade skolskjuts går skolbuss.

 
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, Box 54, 383 22 Mönsterås, E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax:0499-179 00 Webbansvarig: webmaster@monsteras.se Informationsansvarig: Anna-Carin Leijon     Om cookies    Om webbplatsen