Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Nio av tio tycker att deras arbete är meningsfullt

2018-03-23
Linnea Hallenberg, personalchef, sitter på en bänk vid en båthamn

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning för alla tillsvidareanställda i Mönsterås kommun. Årets undersökning visar att nio av tio tycker att deras arbete är meningsfullt, och att de förbättringsarbeten som gjorts sedan förra undersökningen gett resultat.

 

- Vi är särskilt glada över att det är fler i årets undersökning som har upplevelsen att Mönsterås kommun är en attraktiv arbetsgivare eftersom detta är ett område vi särskilt prioriterat efter förra medarbetarundersökningen säger personalchef Linnea Hallenberg.

 

Dags att söka föreningsbidrag!

2018-03-23
Hand med penna

Sista ansökningsdag om verksamhetsbidrag och/eller investeringsbidrag för ideella föreningar i Mönsterås kommun är 31 mars.

 

Kulturföreningar söker bidrag hos kulturnämnden. Fritidsföreningar (idrott och hobby) söker bidrag hos föreningsnämnden. Övriga föreningar så som pensionärsföreningar, samhällsföreningar och liknande söker bidrag hos kommunstyrelsen.

 

Hälsa på lika villkor

2018-03-23
Barn sitter på en bänk och dricker saft

Folkhälsomyndigheten har under mars månad skickat ut årets folkhälsoenkät. Enkäten går ut till totalt 8000 personer i länet och 610 av dem till Mönsterås kommun.

 

Har du fått enkäten? Din medverkan är betydelsefull och ditt svar bidrar till att förbättra hälsan för alla som bor i kommunen.

 

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier