Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Miljöbilen gör nästa tur lördag 30 september

2017-09-22
Farligt avfall CC Andre de Loisted

Lördagen den 30 september kommer miljöbilen på nytt att göra en runda i kommunen, och du kan lämna farligt avfall från ditt hushåll.

 

Sådant du kan lämna till miljöbilen är till exempel glödlampor och lysrör, alla typer av kemikalier, bekämpningsmedel, färg- och limrester, olja, kvicksilver, lösningsmedel, batterier och bilbatterier.

 

Dags för radonmätning

2017-09-21
spårfilmsdosor

 

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan.

 

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under två till tiodagar.

 

Skicka in ansökningar till årets stipendier

2017-09-19
Vy över köpingen från Sylten

Ta chansen att nominera eller ansöka själv om kulturstipendium, ungdomsledarstipendium, folkhälsostipendium och två miljöstipendier.

 

Senast den 1 oktober ska ansökningarna vara inne.

 

 
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, Box 54, 383 22 Mönsterås, E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier