Remiss: Strategi för besöksnäringen

2014-04-16
Turismstrategi 2014 omslag

 

Turismnäringen är en av världens snabbast växande näringar. Mönsterås kommun har tagit fram ett förslag till Strategi för Besöksnäringen och bjuder nu in alla att komma med synpunkter. Sista svarsdag är den 16 maj.

 

 

Mönsteråsbor rekommenderar väldigt gärna sin kommun

2014-04-15
Hamnen i Mönsterås med segelbåtar och hyreshus

Svenskt Kvalitetsindex har telefonintervjuat 31 400 svenskar under 2014. En av frågorna gäller om boende och "kan du tänka dig att rekommendera folk att flytta till ”din” kommun?". I den frågan ligger Kalmar och Mönsterås i topp när det gäller Kalmar län. En annan fråga gäller hur nöjda invånarna är med den kommunala servicen. I Kalmar län hamnar då Mönsterås i topp och sett till landets samtliga 290 kommuner ligger kommunen på en 19:e plats.

 

Information om nya lägenheter och närtrafik

2014-04-15
Kvarteret Gladan

Välkommen att lyssna på när Mönsterås Bostäder AB presenterar planer på nya lägenheter i Kvarteret Gladan, Storgatan/Parkgatan.

 

På plats finns också KLT för att informera om närtrafiken.

 

När? Onsdag 16 april kl. 13.00-14.30
Var? Biblioteket i Mönsterås

 

Det finns möjlighet att ställa frågor och lämna intresseanmälan och önskemål på storlek och placering i fastigheten.

 
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, Box 54, 383 22 Mönsterås, E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax:0499-179 00 Webbansvarig: webmaster@monsteras.se Informationsansvarig: Anna-Carin Leijon     Om cookies    Om webbplatsen