Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Om du har en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av skador på hjärnan. Sjukdomen yttrar sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanliga symtom

Demenssjukdomen innebär att du på olika sätt får svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är exempelvis att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från sin omgivning.

Tidig diagnos viktig

Om du misstänker att du själv eller en anhörig/närstående kan ha en demenssjukdom är det viktigt att det görs en demensutredning i ett så tidigt skede som möjligt. Då kan du få diagnos, hjälp och behandling.

Det finns flera sjukdomstillstånd som kan ge demensliknande symtom och som går att bota. Om det är en demenssjukdom kan läkemedel i vissa fall lindra symtomen.

Demensutredning

När du eller din anhörige visar upp symtom som förvirring och glömska rekommenderas en första kontakt med distriktssköterska på regionen. Distriktssköterskan kan svara på många frågor och lotsa vidare till rätt hjälp.

Regionens distriktsläkare och demenssköterska gör en demensutredning. Utredningen kan visa om glömskan och förvirringen beror på något som kan botas. Den är också en grund för eventuell behandling av de symtom som finns.

Distriktsläkaren/demenssköterskan informerar om sjukdomen, dess fortsatta förlopp, ger stöd och följer upp sjukdomsutvecklingen.

Stöd och hjälp från kommunen till dig som har en demenssjukdom

Att leva med en demenssjukdom kan innebära svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det hjälp och stöd för att få ett fungerande vardagsliv. Hemtjänst, dagverksamhet och hjälpmedel är exempel på insatser från kommunen som kan underlätta tillvaron för personer med demenssjukdom. Inom kommunens särskilda boenden finns det även platser med inriktning mot demenssjukdom.

Så ansöker du om stöd, hjälp i hemmet och boende för äldre

Anhörigstöd

Även som anhörig kan du behöva stöd från kommunen. Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående gör en viktig och betydelsefull insats. Vi vet att detta kan vara svårt både fysiskt och psykiskt. För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period.

Om anhörigstöd

Sidan publicerades 16 juni 2021