Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten och biblioteken samt arbetar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och miljöer.

Nämnden samarbetar med föreningar och organisationer med kulturell inriktning, och fördelar bidrag och stöd till lokala kulturföreningar, studieorganisationer och kulturella arrangemang. Nämnden ger också stöd till hembygdsvårdande verksamhet, lokalhistorisk forskning och annan kulturell verksamhet.

Nämnden har dessutom ansvar för kontakten med de föreningar i kommunen som bedriver ungdomsverksamhet eller verksamhet inom kultur. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för idrottsanläggningar och motionsspår, och arbetar för att bevara och utveckla kommunens breda förenings- och fritidsliv.

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden:

Sidan publicerades 21 juni 2021